logo-page-head

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за настаняване на български и чуждестранни туристи.

1. КАК ДА НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВАЦИЯ?
1.1. Резервация за семеен хотел Аполония бихте могли да направите по един от следните начини:

• пишете ни на e-mail: ApoloniaSozopol@gmail.com ;
• пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт ;
• обадете се на телефон: +359 898 609966; +359 898609977
• заповядайте на място в хотела ;
• директно в онлайн формата за резервации в www.Apolonia-Sozopol.com

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.
1.4. По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването .
Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три), работни дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок) в случай че сте избрали да платите с банков превод. Остатъкът ( ако има такъв) от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.
1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e – mail.
1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ
2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
• пишете ни на e-mail: ApoloniaSozopol@gmail.com;
• уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт;
• обадете ни се – 0898609966 ; 0898609977;

2.2. При анулация на потвърдена резервация клиентът дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.
2.3. При анулация на резервацията ,дължите неустойка в размер на сумата платена като
депозит.
2.4. Семеен хотел Аполония запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.

В тези случаи хотелиерът:
Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
Настаняването в семеен хотел „Аполония“ се извършва след 14:00 часа.
Напускане на стаите е до 12:00 часа ( Заявка за по-късно заминаване се приема минимум 24 часа преди деня на напускане , като възможността за такава , неможе да бъде гарантирана от семеен хотел Аполония)

При по-късно освобождаване на стаята първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 (десет)% от стойноста на нощувката, вторият просрочен час на 50(петдесет)% и третият и повече часове на 100 (сто)%. 3.2. Домашни любимци не се настаняват.
3.3. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени,
съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.
3.4 Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ
• В брой , в местна валута, на място в хотела

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. Семеен хотел Аполония поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.
5.2. Семеен хотел Аполония се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
5.3. Семеен хотел Аполония не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.
5.5. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения със Семеен хотел Аполония и приема общите условия на Семеен хотел Аполония.